Google+ Facebook Twitter Linkedln

SULTAN DOĞAN

Doğum Tarihi: 12 Mart 1965

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi

1989

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1996


Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Diabetes Mellituslu Hastalarda Depresyon ve Cinsel İşlev Bozukluğunun Değerlendirilmesi. 1996. Danışman: Dr. Demir Tan.Klinik Şefi

Cinsel Terapi Eğitimi (Postgraduate Sex Therapy Training Program): Florida Postgraduate Sex Therapy Training Institute (2002-2003).

Cinsellik Eğitimciliği Sertifika Programı (Sexuality Educators Certificate Program): Florida International University (2003).

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Pratisyen hekim Kadınhanı Merkez Sağlık Ocağı (Zorunlu hizmet), Konya

 

1989-1990
Dr.Ar.Gör. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ankara 1990-1996
Uzman Dr Adana Dr Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Adana 1996-2001
Uzman Dr Özel GOP Hastanesi, İstanbul 2004-2007
Uzman Dr Boğaziçi Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezi, İstanbul 2007-2008
Yar.Doç. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Tekirdağ 2008-2010
Doç Dr Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Tekirdağ 2010-halen

İdari Görevler :

1-Bölüm Başkanı, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, 2008-halen

2-Yüksekokul Müdürlüğü, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, 2008-2009

3-Senato Üyesi, Namık Kemal Üniversitesi Senatosu, 2008-2009

4-Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi, 2008-2009

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Society for Sex Therapy and Research üyesi (2003-halen)

International Psychogeriatric Association üyesi (2006-halen)

World Federation Of ADHD üyesi (2010-halen)

Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı (2009-halen)

Psikiyatri Asistanları ve Uzmanları Derneği yönetim kurulu üyesi (1994-1996)

Türkiye Psikiyatri Derneği kurucu üyesi (1995)

Türkiye Psikiyatri Derneği denetleme kurulu üyesi (2007- 2009 dönemi)

Cinsel Sağlık Derneği kurucu üyesi ve yönetim kurulu başkanı (2006-halen )

Cinsel Eğitim, Terapi ve Araştırma Deneği üyesi (1998-halen)

Türk Uyku Tıbbı Derneği (2006-halen)

Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü (BÜKAK)- Danışman ve Terapist

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Dogan, S. Vaginismus and accompanying sexual dysfunctions in a Turkish clinical sample. J Sex Med,6, 184-192 (2009).

A2. Dogan, S. veM. Dogan.The frequency of sexual dysfunctions in male partners of women with vaginismus in a Turkish sample.Int J Impot Res, 20(2), 218-221 (2008).

A3. Dogan, S. veM. Dogan. Possible gender identity disorder in an extremely religious Muslim family. Arch Sex Behav, 35(6), 645-646 (2006).

A4. Dogan, S., B. Demir, E. Eker, S. Karim. Knowledge and attitudes of doctors toward the sexuality of older people in Turkey. Int Psychogeriatr, 20(5):1019-1027 (2008).

A5. Doğan, S. veG. Saraçoğlu-Varol. Yaşamboyu Vajinismusu Olan Kadınlarda Cinsel Bilgi, Evlilik Özellikleri, Cinsel İşlev ve Doyumun Değerlendirilmesi. (The Assessment of Sexual Knowledge, Marital Characteristics, Sexual Function and Satisfaction

in Women with Lifelong Vaginismus) ,Trakya Univ Tip Fak Derg 2009;26(2):151-158

A6. Doğan, S., M. Doğan, E.Beştepe, E.Eker.Eşcinsellik Tutum Ölçeği geliştirilmesi, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması: Bir ön çalışma. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 9(2), 84-90 (2008).

A7. Doğan, S., B. Öncü, G.V. Saraçoğlu, S. Küçükgöncü. Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeği (ASRS-v1.1): Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10,77-87 (2009).

A8. Doğan, S., Küçükgöncü S.Geçmişten Günümüze Cinsellik Araştırmaları (Sexuality Research: From Past to Present) Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi (Archives of Neuropsychiatry) Nöropsikiyatri Arşivi 2009; 46: 102-9 Archives of Neuropsychiatry 2009; 46: 102-9

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Dogan, S. Possible Gender Identity Disorder and Extremely religious Family: a case study (705.5). Oral Presentations on Sexual Orientation. XVII. World Congress of Sexology, Montreal. In abstract book, p.28. 2005.

B2. Dogan, S. Assesment Of Sexual Dysfunctions in patients With Diabetes Mellitus (611.18). Moderated Poster Presentations. XVII. World Congress of Sexology, Montreal.In abstract book, p.24, 2005.

B3. Dogan, S. veM. Dogan.Turkish Medical Doctors’ Knowledge and Attitudes Toward Homosexuality and Related Issues. 8th Congress of the Europian Federation of Sexology. Europian Journal of Sexual Health, 15-Suppl.1,76, 2006

B4. Dogan, S. Coming Out Problems: A case of suicide attempt. 8th Congress of the Europian Federation of Sexology. Europian Journal of Sexual Health, 15-Suppl.1,27, 2006.

B5 Dogan, S, Dogan M, Bestepe E,Can G. Developmen and reliability studuy of homosexuality attitudes and knowledge scale for Turkish people. 8th Congress of the Europian Federation of Sexology. Europian Journal of Sexual Health, 15-Suppl.1,76, 2006

- See more at: http://www.bilgelikenstitusu.com/hakkimizda/egitmenlerimiz/doc-dr-sultan-dogan/#sthash.rrbYuPft.dpuf

 

    IACPIACPIACPIACP